bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Nawigację po stronach podmiotowych BIP Fundacji umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w lewej części strony, które umożliwia dotarcie zainteresowanym do znajdujących się tam sekcji tematycznych.
Na stronach BIP Fundacji dostępne są również dla zainteresowanych: wyszukiwarka oraz tworzona dynamicznie mapa biuletynu, będąca dodatkowym narzędziem ułatwiającym wyszukiwanie informacji i dokumentów serwisu.

Podstawowe skróty stosowane w Biuletynie Informacji Publicznej Fundacji

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Fundacja – Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

Podstawowe skróty stosowane w BIP Fundacji o charakterze technicznym i informatycznym

KB - kilobajt
MB - megabajt
HTML - HyperText Markup Language, język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów. Język ten powstał na potrzeby stron internetowych
PDF - Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania przy pomocy bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader
DOC - pliki w tym formacie udostępnione są w serwisie "do ściągnięcia". Oznacza to, że aby odczytać dany plik należy przegrać go na własny komputer, a następnie odczytać go za pomocą programu Word (obecnie większość przeglądarek internetowych automatycznie otwiera plik w formacie .doc)
XLS - format odczytywany za pomocą programu Excel (analogicznie jak format .doc)

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek (informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku). Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie na adres: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin, lub pocztą elektroniczną: fundacja@panstwoprawa.org.

Uzupełnieniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji jest strona Fundacji www.panstwoprawa.org, na którą serdecznie zapraszamy.Opublikował: Krzysztof Chrześcijanek
Publikacja dnia: 10.02.2015
Podpisał: Krzysztof Chrześcijanek
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 301